Jak zbudowany jest akumulator?

Szybki rozwój technologii motoryzacyjnej sprawił, że dzisiejsze akumulatory poddawane są bardzo ciężkim próbom. Dlatego też o ten element warto zadbać na równi z innymi częściami pojazdu. Żeby zapewnić mu odpowiednią ochronę, warto najpierw poznać jego budowę.

Standardowo akumulatory składają się z serii ułożonych naprzemiennie anod i katod tworzących razem ogniwa o sile elektromagnetycznej równej 2V. Ogniwa połączone są ze sobą w solidnej obudowie, a dostęp do nich możliwy jest za pomocą wystających biegunów. Najpopularniejsze akumulatory składają się z 6 ogniw o łącznej sile 12V.

Akumulatory podzielić można na kilka sposobów, zazwyczaj jednak kategoryzuje się je na podstawie sposobu przechowywania elektrolitu. W samochodach najczęściej spotyka się następujące rodzaje:

Mokre – zawierają w sobie 35% roztwór kwasu siarkowego – takie warunki sprzyjają zachodzeniu odpowiednich reakcji chemicznych, ale są niebezpieczne dla człowieka, dlatego też w przypadku uszkodzenia obudowy akumulatora należy zachować szczególną ostrożność.

Wapniowe – stanowią podtyp akumulatorów mokrych. Różnicą jest zastosowanie rdzeni wapniowych, które w znacznym stopniu redukują utratę płynu oraz spowalniają samoczynne rozładowywanie się. Akumulatory takie mogą być szczelnie zamknięte, gdyż nie wymagają uzupełniania roztworu kwasu.

Żelowe – akumulatory uszczelnione. Dzięki zawartości substancji utwardzających kwas przybiera formę żelu. Zwiększa to możliwości ładowania pozwalając na „odratowanie” głęboko rozładowanych akumulatorów. Żel zapobiega też wyciekom nawet w przypadku uszkodzenia obudowy.

AGM – w tym typie akumulatorów stosuje się włókno szklane, stanowiące barierę między elektrodami oraz utrzymujące elektrolit w stanie ciekłym. Dzięki temu reakcje chemiczne przebiegają szybciej niż w przypadku żelu, sprawiając, że akumulatory AGM stają się doskonałym wyborem dla samochodów z systemem START-STOP. Solidna konstrukcja zapobiega wyciekom nawet w przypadku uszkodzenia obudowy.

Na co dzień nie zastanawiamy się zwykle, jaki typ akumulatora znajduje się w naszym pojeździe. Czy ma to znaczenie w przypadku ładowania? Nie, jeśli dobierzemy odpowiednią ładowarkę. LucArt rekomenduje przodujące w rankingach niezawodności prostowniki CTEK.